Formannskapet 29. januar vedtok handlingsplanen for klimaklokinnsatsen i 2020.

Handlingsplanen er inndelt i fire hovedområder: mobilitet, bygg, ressursbruk og, et nytt punkt om forurensning og miljø. Hovedtyngden av tiltakene i handlingsplanen fra 2019 videreføres i 2020. 

Nye tiltak i 2020: 

  • Stopp engangsplasten i Bærum kommune sin virksomhet (tiltak 69). 
  • Bærumsfolk (tiltak 63): Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. 
  • Tekstilaksjonen (tiltak 64): Prosjektet er en del av den nasjonale Tekstilaksjonen og skal gi unge i Bærum kunnskap om sammenhengen mellom klær og klima. 
  • Redesign av gamle møbler (tiltak 72).
  • Sykkelvennlig arbeidsplass rådhuset (tiltak 25).
  • Verktøykasse for klimaklokt næringsliv (tiltak 24): Samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og
    kommunen for å utvikle en verktøykasse for å nå målsettingene for et bærekraftig næringsliv.
  • Solenergi vurderes i alle kommunale bygg.

Blant de tiltakene i Handlingsplan 2019 som videreføres er Bysykkel, ZEN, Oksenøya senter, Best på Matsvinn og Bærum Ressursbank,  SmartBike og tilskudd til lading i boligselskaper.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020 ble det vedtatt å styrke miljø- og klimafondet med 10 millioner kr. Det nye hovedpunktet i planen «Forurensning og miljø» samler en del av de nye innsatsene som er vedtatt. 

Les saken her.