Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt bærumssamfunn?

Kommunens nye pris «Klimaklok 2019» tildeles personer, organisasjoner og bedrifter som har gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt bærumssamfunn.

  • Du inviteres til å komme med innspill til kandidater innen 1. mai kl. 20.
  • Skriv en begrunnelse på maksimum én A4-side og send til e-post klimaklok@baerum.kommune.no
  • Kandidaten må ha en tilhørighet til Bærum.

Bærum skal være en klimaklok kommune i 2020 og bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Mobilisering av hele bærumsamfunnet er nødvendig for å oppnå målene. Klimaklok 2019 skal inspirere og heie fram nye ideer og tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp, samt skape nytenking i kommunens eget klima- og miljøarbeid.

Mer informasjon om mål og formål finnes i statuttene for klima- og miljøprisen. Her kan du lese Klimastrategi 2030

Utdelingen av Klimaklok 2019 vil skje på verdens miljødag 5. juni.