Kommunestyret 28. april vedtok områderegulering for Kleivveien nord på Bekkestua.

Området, Kleivveien nord, er på ca. 17.5 daa. som grenser mot Gamle Ringeriksvei i sør, Bekkestuveien og eksisterende villabebyggelse mot nord, og gang- og sykkelveien over tunnelåpningen til Jens Ringsvei, retning Stabekk skole og Ringstabekk, mot øst.


Bebyggelsen består av blokker  i 3-5 etasjer med til sammen ca. 215 leiligheter med en gjennomsnittlig størrelse på mellom 75 og 80 kvm, hvorav ca. 20% ett og toroms, ca. 35% treroms og ca. 45% fire- og femroms leiligheter.

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, og med en park som felleseie for beboerne. Bebyggelsen i Kleivveien 5 blir liggende i denne parken  som felleshus for beboerne. ,

I Gamle Ringeriksvei og i nedre del av Bekkestuveien skal det være 
forretninger og annen publikumsrettet virksomhet med inngang  direkte fra fortauet. 

Overvann forutsettes fordrøyd innenfor planområdet ved grønne tak og åpne overvannsløsninger. Oslofjord varme har fått konsesjon for fjernvarmeutbygging på Bekkestua/Nadderud. Bebyggelsen
vil bli tilknyttet Oslofjord varme sitt anlegg.

Planområdet ligger i Bekkestua barne - og ungdomsskolekrets.