Formannskapet 15. april har besluttet at Bærum kommune skal kjøpe aksjeselskapet Flytårnet AS. Det er fra OBOS Fornebu AS. Overtakelse av selskapet vil være 1. september 2020.

Eiendommen  omfatter de historiske bygningene ved gamle Fornebu lufthavn: Flytårnet, Fred Olsen-hangarene og Kulturgata. Den eldste bygningsmassen er fra 1939, men mye av bygningsmassen er fra 60-tallet.

Området rundt Flytårnet har allerede etablert seg som kulturell møteplass på Fornebu. Stedet vil fortsatt være et viktig møtested for beboere og besøkende på Fornebu i fremtiden. Det er en klar målsetting for kommunen å videreføre og videreutvikle den kulturelle og historiske tradisjon som området representerer.  Det er aktuelt å knytte til seg samarbeidsparter og leietakere som kan vitalisere og utvikle profilen ytterligere.

I tillegg til kjøpesummen på 100 mill kroner vil det være behov for betydelige midler for å sette bygningsmassen i stand til tidsmessig bruk. Det vil i første rekke være behov for å gjøre ulike tiltak knyttet til utbedring av bygningenes klimaskjerm (bl.a. tak, vinduer og fasade), elektrisk og brannteknisk anlegg, samt vann og avløp.

Kommunedirektøren vil senere legge frem en politisk sak om fremtidig organisering og drift av eiendommen Flytårnet.

Les hele saken.