Vi ønsker å takke dere alle for den store innsatsen dere gjør for å bremse spredningen av smitte.

Dagene er krevende og vi vet ikke hvor lenge denne unntakssituasjonen vil vare. Denne usikkerheten gjør hverdagen ekstra utfordrende.

Store deler av næringslivet står i en ekstremt tøff situasjon og flere tusen medarbeidere er permittert. Kommunen med alle sine virksomheter ønsker å bidra. Våre lokale krisepakker for arbeidsliv, næringsliv og frivillighet er derfor viktige tiltak for å bedre situasjonen sammen med regjeringens ulike krisepakker.

Vi oppfordrer alle til å støtte vårt lokale næringsliv – handle lokalt og benytte lokale tjenester. Dette er viktig for å holde så mye som mulig i gang – både på kort og på lang sikt.

Nå må vi hjelpe hverandre med å holde motet oppe, se lyspunkter i hverdagen og muntre hverandre opp så godt vi kan. Det er tungt når vi ikke kan besøke besteforeldre, familie eller venner. Akkurat nå er en oppmuntrende telefonsamtale ekstra viktig for å motvirke ensomhet og tunge følelser.

Når vi nå går inn i påskehøytiden føler vi et sterkt behov for å takke medarbeidere og innbyggere for deltakelsen i den store dugnaden.

Det er så mange som bidrar.  En helt spesiell takk til alle i helsevesenet og alle dere andre som står i front. En takk til alle som stiller opp i sitt daglige arbeide, som har fått nye arbeidsoppgaver eller som bidrar gjennom det frivillige organisasjonslivet. Takk også til deg som hjelper en nabo eller venn.

Vi takker også alle som holder avstand og som følger de viktige hygienerådene.

Vi ønsker dere alle en god påske, gjerne ute i friluft. Samtidig oppfordrer vi sterkt til fortsatt å følge retningslinjene for smittevern. Oppdatert informasjon for Asker og Bærum og gode turtips for påsken finner du på hjemmesidene til kommunene.

Beste hilsen

Lisbeth Hammer Krog                                          
ordfører i Bærum                                                    

Lene Conradi
ordfører i Asker

Erik Kjeldstadli                                                       
kommunedirektør i Bærum                                

Lars Bjerke
kommunedirektør i Asker