På grunn av anleggsarbeidene rundt elvepromenaden stenges Kinoveibroen i Sandvika mandag 18. juni. Alternative ruter for gående og syklende vil bli skiltet.

Kinoveibroen vil holdes stengt mens arbeidene pågår, med unntak av perioden 9. juli til og med 29. juli. Da tar anleggsarbeidene pause for sommeren, og broen holdes åpen. Fortau langs Kinoveien ned til Musikkflekken, Prammen og Kanel holdes åpent.

Hovedtilgangen mellom Sandvika øst og vest blir via Åmotbakken og Claude Monets alle, eller via Rådhustorget og over Rådhusbroen.

Hovedfartsårer til og fra Kjørbo

  • Fra stasjonen/bussterminalen tar du til høyre ned Åmotbakken, og går opp broen mot Claude Monets alle. Ta til venstre etter broen og følg gang-/sykkelveien langs elven.
  • Hvis du går gjennom Sandvika sentrum, tar du til høyre forbi Bærum rådhus, over Rådhusbroen, og svinger til venstre ned trappen etter broen. Da kommer du inn på gang-/sykkelveien langs elva.

Nyttig informasjon om byggingen av den nye elvepromenaden finner du på www.baerum.kommune.no/elvepromenaden