Kommunen har nå startet kantklipping langs veiene. Etter ferien vil arbeidet med kvisting starte.

Vegetasjon langs kommunale veier klippes for å skape bedre siktforhold og gjøre veivedlikeholdet enklere. Dette er for å skape bedre sikkerhet og framkommelighet.

I utgangspunktet vil kun vegetasjon mellom veien og gjerdelinjen/reguleringslinjen bli kuttet. Det vil si at det kun blir fjernet vegetasjon på veigrunn. For at denne klippingen skal gjøres mest mulig rasjonelt, benyttes maskinelt utstyr til dette arbeidet. Har du hekk, busker eller annen beplantning ut mot veien, er det lurt å klippe dette selv i løpet av sommeren før vi starter kvistingen. 

I denne brosjyrer finner du informasjon om regler for beplantning mot kommunal vei, avstand og soner for fri sikt (pdf).