Tirsdag 3. og onsdag 4. juli er det klart for Kadetten, den nye musikkfestivalen på Kadettangen.

Bærum kommune har gitt tillatelse til at konserter kan pågå frem til kl. 24.00 både 3. og 4. juli. Det er stilt som vilkår at grenseverdiene gitt av helsedirektoratet i «musikkanlegg og helse» skal overholdes. Konsertene er planlagt avsluttet kl. 23.30. Festivalen vil foreta kontinuerlige støymålinger for å overvåke støynivået.

Når festivalen avsluttes for dagen, og publikum skal ut av området, vil Sandviksveien holdes stengt en kort periode.

Det er ikke lagt opp til camping i forbindelse med festivalen.

Informasjon om festivalen og program finner du på deres nettsider www.kadetten.no.

Har du spørsmål til festivalen kan du kontakte de via deres facebookside: www.facebook.com/KadettenMusicFestival/

Velkommen til Sandvika!