Kjære innbyggere og alle andre julegjester i Bærum.

Et hektisk år er i ferd med å ebbe ut. De fleste har kanskje gjort unna juleforberedelsene, eller kommet ganske langt på listen over ting som må være på plass før en travel hverdag kan legges til side og julehøytiden kan ønskes velkommen. En høytid som for de fleste av oss er en kjærkommen anledning til å nyte rolige dager med familie og venner, og samles om det som er vesentlig: Omtanke for hverandre.

Men høytiden gir også rom for ettertanke og omtanke. Noen har mistet sine nære i løpet av året, og skal tilbringe sin første jul uten sine kjære. Når det å mestre hverdagen oppleves som krevende, vil høytiden ofte kunne oppleves enda vanskeligere. 

Mitt ønske er at vi sammen bidrar til et varmere samfunn, hvor vi tar vare på dem som trenger det aller mest – det være seg et familiemedlem, en klassekamerat, kollega, nabo eller en du ikke kjenner. Det at vi tør å ta kontakt, vise omsorg og bry oss om våre medmennesker, er verdifullt og viktig. Det er dette som bygger gode samfunn. Og det er ved å gi at man får. 

Jeg opplever at mange bæringer er til stede for andre, ikke bare i julen, men gjennom hele året. Ønsket om å gjøre en innsats for andre er en viktig drivkraft bak det omfattende frivillige engasjementet blant våre innbyggere. 

En stor takk til alle ansatte, frivillige lag og foreninger, enkeltpersoner og alle kommunens innbyggere for det gode arbeidet og innsatsen hver enkelt legger ned for å gjøre vår kommune til et trygt og godt sted å bo og vokse opp. Uten dette engasjementet, det gode samarbeidet og omtanken for hverandre ville bærumssamfunnet vært fattig.

Samtidig vil jeg takke våre samarbeidspartnere i næringsliv og organisasjoner for godt samarbeid i året som snart er slutt. 

En varm takk til alle dere som holder hjulene i gang når de fleste kan ta julefri.

La julen 2016 bli en fredelig jul. Ta vare på hverandre. 

Riktig god jul og det beste for det nye året ønskes hver og en i sær!

Hilsen fra ordfører Lisbeth Hammer Krog