Johan Grauers gate i Sandvika stenges 16. august kl. 24.00 til og med 31. august kl. 07.00.

Den midlertidige omkjøringen blir via Elias Smiths vei/Løkkeåstunellen.

Veien stenges fordi det skal etableres en ny vannledning under Sandvikselva.

Arbeidene utføres av E16 Implenia-Isachsen ANS.

For mer informasjon ta kontakt på tlf. 45 87 58 61 eller e-post: nabokontakten@baerum.kommune.no

Omkjøringsvei Johan Grauers gate
Omkjøringsvei