Bærum kommune ønsker å videreføre samarbeidet med Norges Ishockeyforbund om å være vertskommune for et mulig VM i ishockey i Norge i 2028 eller 2029.

Høsten 2020 inviterte Norges Ishockeyforbund (NIHF) Bærum og Trondheim til å søke om å bli arrangørkommuner for ishockey-VM i 2027, noe Formannskapet i Bærum sluttet seg til. Imidlertid valgte NIHF å trekke søknaden om milder fra Kulturdepartementet, da det kom signaler om søknaden ikke ble imøtekommet.

Den 15. mars i år har NIHF sendt brev til Bærum og Trondheim kommuner med spørsmål om kommunene vil støtte et arbeid med å søke VM i 2028 eller 2029.

Formannskapet 12. april innstilte på at Bærum kommune fornyer sitt ønske om å være søkerby. Det forutsettes at hvis det igangsettes en ny søkerrunde, vil NIHF komme tilbake med konkrete rammer for prosjektet, herunder økonomisk oversikt generelt og omfang av kommunale forpliktelser spesielt. Kommunedirektøren vil i så tilfelle legge frem ny sak om dette før kommunen forplikter seg til deltakelse. 

Les hele saken.