I forbindelse med oppstart detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole inviterer Bærum kommune til informasjonsmøte for berørte naboer og interessenter torsdag 19. mars kl 17.30 - 18.30 på Einåsen skole avd. Gommerud.

Hensikten er å informere om planlagt prosess for planarbeidet og orientere om tiltakene som er under planlegging. 

Formannskapet i Bærum kommune vedtok den 20.11.2018 å igangsette planleggingsfase med regulering og nødvendige anskaffelser knyttet til prosjektering og bygging av 6 parallell Eineåsen ungdomsskole (ref. politisk sak FSK 197/18). Basert på gjennomgang av tilstandsvurderinger er det bestemt at skolebygget skal rives og oppføre nytt skolebygg som er tilpasset dagens behov, normer og tekniske krav. Ungdomsskolen skal bygges som et funksjonelt skolebygg med klimakloke løsninger.

Første trinn i arbeidet med den nye skolen er å utarbeide en detaljreguleringsplan.

I forbindelse med oppstart av detaljreguleringen ønsker kommunen å få innspill på hva dere som naboer og interessenter synes er viktig å ta hensyn til ved reguleringsplanen.

Agenda for møtet

  1. Introduksjon og orientering v/ tjenestested skole
  2. Fremdrift – milepæler for prosjektet v/ Prosjektansvarlig i Bærum kommune Eiendom
  3. Reguleringsplan v/ Plankonsulent fra Arkitektene Astrup og Hellern AS

Det inviteres til møte:

Torsdag 19. mars kl. 17.30-18.30
Sted: Eineåsen skole avd. Gommerud