Formannskapet 6. mars behandlet overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018. Dette innebærer ikke forsinkelser for de store byggeprosjektene, fordi underforbruket skyldes periodiseringavvik.

Av investeringsbudsjettet for 2017 overføres 476 millioner kroner til bruk i 2018. Av den samlede disponible rammen på 2 001 mill. til investeringer i 2017 er 1 283 mill. brukt. Dette er 219 mill. mer enn realiserte investeringer i 2016. Realiserte investeringer tilsvarer 64 prosent av budsjettet som er noe under målsettingen på 70 prosent.  

 I forhold til periodiseringsavvik meldt i forbindelse med Økonomimelding II 2017 ville gjennomføringsgraden vært på samlet 85 prosent som er langt bedre enn tidligere år. Samlet er det 719 mill. som er vurdert for overføring til 2018 i denne saken, uten at det innebærer forsinkelser for store byggeprosjekter. 

Les saken her: