Ti interne prosjekter i kommunen får til sammen 2 575 000 kroner til fordeling av innovasjonsrådet.

Interne innovasjonsmidler er midler kommunens tjenestesteder kan søke på to ganger i året, enten de leverer innbyggerrettede eller interne tjenester. Innovasjon relatert til kommuneorganisasjonens tjenester innen byutvikling, kultur, mobilitet, miljø og klima inngår også.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 27 søknader. Søknadene er vurdert av et innovasjonsråd bestående av rådmannsgruppen og direktør for Strategi- og utvikling.

Innovasjonsrådet har innstilt følgende søknader:

 • Ungdom og fritid, Spillverket, kr 500 000
 • Barnehage administrasjon, lokalt læringsprosjekt Fornebu, kr 300 000
 • Emma Hjorth områdesatsing, kr 260 000
 • Kultur, Public Art, kr 300 000
 • Geodata, Selvbetjent og automatisert produksjon av situasjonskart i byggesaker, kr 35 000
 • Boliger psykisk helse og rus, Arbeidsplass på fire hjul, kr 200 000
 • Storkjøkkenet, Hvordan møte de eldre sine middagsbehov, kr 250 000
 • Bærum kommunale dagtilbud, en Zipline for alle, kr 100 000
 • Arbeid og aktivitet, Oppdragstorg, kr 300 000
 • Friskliv og mestring, LiteGait – raskere opp å gå, kr 300 000

Søknadene er vurdert utfra følgende kriterier:

 • nytenkende/innovativrelatert til ett eller flere av kommunens hovedmål
 • forankret i linjen
 • spredningsmulighet/skalerbar i eller utenfor kommunen
 • gevinstpotensial (både økonomi og kvalitet) for kommunens interne og eksterne tjenester
 • brukes til noe utenfor vanlig drift

Hele saken og mer informasjon om de ulike prosjektene finner du her.