Formannskapet 12. januar diskuterte kommunens internasjonale samarbeidsplattformer.

Internasjonalt samarbeid vil styrke Bærum kommune på flere felter, også kompetanse og kapasitet. Viktige tilnærminger vil være:

  •  å gå i dialog med ledelsen for Osloregionens Europakontor med tanke på hvordan Bærum kommune kan bruke kontorets kompetanse mer målrettet.
  • Osloregionens Europakontor blir arena for prioritering og koordinering av internasjonalt samarbeid med Asker kommune og fylker og kommuner ellers i Osloregionen.
  • Bærum kommune tar opp med twin city-kommunene om samarbeidet også kan utvikles til et nettverk/partnerskap for internasjonalisering

Internasjonalt samarbeid berører alle deler av bærumssamfunnet – også den politiske delen av det. En mer målrettet kommunal deltakelse i internasjonalt samarbeid vil også involvere folkevalgte.

Les hele saken her.