Våre tjenestesteder jobber med å prøve ut og utvikler nye løsninger og tiltak. Disse innovasjonene ønsker vi å vise frem og lære av.

Kommunen skal jobbe mer innovativt for å utvikle morgendagens løsninger og tjenester. Innovasjonsprisen skal fremme tjenestestedene og kollegaene som har utmerket seg ved nettopp å prøve ut nye løsninger og som dermed:

  • jobber litt nytt eller annerledes
  • får til mer og skaper en merverdi.

Vinneren mottar inntil 100 000 kr. til videre utvikling av sin virksomhet.

Innovasjonsprisen 2015 gikk til Bærum arbeidssenter i samarbeid med NAV Bærum. Det har skapt og skaper et suksessfullt samarbeid med ulike målgrupper.

Her kan dere se alle årets 48 søknader til innovasjonsprisen for 2016 (pdf)