Elever og personal ved Jong skole gleder seg over å ha fått tildelt pris for arbeid med skriveopplæring med nettbrett.

Jong skole vant innovasjonsprisen 2016 for sitt arbeid med skriveopplæring etter STL-metoden (”Skrive seg til lesing”) med bruk av nettbrett.

En ære å bli utnevnt 
Frode Sømme, rektor, var glad og stolt på prisutdelingen.
- Det er veldig overraskende og veldig hyggelig å få denne prisen, sier han. Det er en ære å bli utnevnt.

IKT som del av undervisning og læring
Innovasjonsprisen deles ut av Senter for IKT i utdanningen til en skole som har utviklet en helhetlig praksis der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring. Jong skole er en av fem skoler i Bærum kommune der alle elever og lærere det siste året vært utstyrt med ett nettbrett hver. 

- Jeg håper prisen er en inspirasjon for lærere og elever til å fortsette lære mer, sier Trond Ingebretsen, direktør for Senter for IKT i utdanningen. - Vi tror at noe av det dere gjør her på Jong skole kan andre skoler i Norge lære av.

Jong skole er en inspirasjon
- Jeg er stolt og imponert! At Jong skole vinner prisen bygger på at man tør gå nye veier for å møte de pedagogiske utfordringene, sier Siv Herikstad, konstituert kommunalsjef for grunnskole. - Jong skole er en inspirasjon til alle skoler som har lyst til å ta i bruk teknologi.

Åpner for nye muligheter
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gratulerer lærere og elever ved Jong skole med prisen.
- Dere har vist at digitale hjelpemidler åpner for mange nye muligheter. Jeg ønsker dere lykke til videre med det innovative og spennende læringsarbeidet dere har satt i gang.