Torsdag 19. november signerer Bærum kommune partnerskapsavtaler om fremtidsrettet samarbeid med Energy Valley og Bærum Næringsråd. Hensikten med avtalene er å formalisere og konkretisere samarbeidet med de to organisasjonene.

Kommunen ønsker at målene i Strategisk næringsplan utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med næringslivet. Partnerskapsavtalene med Bærum næringsråd og Energy Valley bidrar til å utvikle og konkretisere tiltak og aktiviteter som trengs for nå målene i de fire områdene som er fremhevet i planen:

  • Bærekraftskommunen Bærum - fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst gjennom offentlig/privat samarbeid.
  • Kunnskapskommunen Bærum - et attraktivt sted og møteplass for kunnskap, kompetanse og innovasjon.
  • Fag- og gründerkommunen Bærum - som sikrer næringslivet relevant kompetanse og oppfordrer til nyskaping.
  • Næringslivskommunen Bærum – som er «god på å være kommune» og en offensiv tilrettelegger for næringslivet.

Avtalene

Rammen for avtalen med Energy Valley er en årlig støtte på 1,5 millioner kr fordelt på satsingsområdene klyngeutvikling og økosystem, utvikling av konferanse og kunnskapsarealer, samt etablering av innovasjonsmiljø for oppstartsbedrifter innen energiteknologi.

Avtalen med Bærum næringsråd har en ramme på 1 mill. kr pr år i tre år og omfatter satsingsområder som bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, styrking av bransjenettverk, herunder gründere, innovasjonscamper og oppfølging av Bærumspakken.