Formannskapet 26. oktober vedtok at kommunen innfører henteordning for glass- og metallemballasje.

Vedtaket kommer på bakgrunn av pilotprosjektet som viser at innføring av fullskala henteordning for glass- og metallemballasje Ingen forslag i hele kommunen bidrar til bedre kildesortering og bedre service for innbyggerne. Ordningen vil også gi en materialgjenvinnings- og en klimagevinst.

En plukkanalyse (avfallsanalyse) viser over 30 prosent økt mengde glass- og metallemballasje for husstander i piloten. 

Formannskapets vedtak i sin helhet:

  1. Fullskala henteordning for glass- og metallemballasje innføres for private husholdninger i hele Bærum kommune
  2. Gebyrendring vedtas i forbindelse med budsjett- og økonomiplan fra 2024.
  3. Kommunedirektøren bes markedsføre bedre at farlig avfall/EE-avfall kan kastes på "Isi på hjul"
  4. Kommunedirektøren bes gjøre en ny vurdering av hvordan farlig avfall og EE-avfall kan inngå i ny henteordning på sikt.