11. juni ble kommunens aller første Innbyggerutvalg konstituert. Innbyggerutvalget i Skytterdalen består av både innbyggere og politikere, og skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet i Skytterdalen.

Innbyggerutvalget skal være med å utvikle Skytterdalen og  bidra til å skape aktivitet og godt sosialt liv mellom husene, i samarbeid med frivillige innbyggere, foreninger, kultur- og næringsdrivende og kommunen. 

Utvalget vil fungere som et bindeledd mellom kommunen og dem som bor i Skytterdalen og vil i stor grad selv sette agendaen for hva de ønsker å ta opp. Kommunen ønsker å avdekke om en slik ordning kan gi ny kunnskap og innsikt, i samarbeid med innbyggerne.

Innbyggerutvalget består av 10 medlemmer. Fem er innbyggere, fire er politikere og én er fra administrasjonen. Alle som bor i Skytterdalen ble invitert til å søke seg inn som medlem av Innbyggerutvalget. 

– Jeg vil takke dere for at dere vil bidra, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog til medlemmene av utvalget. – Det at dere ønsker å delta og bry dere om nærmiljøet og samfunnet, er verdifullt og viktig, sa Hammer Krog. 

Innbyggerutvalget er en pilot og erfaringene tas med i videre arbeid.