Rapporten på bakgrunn av innbyggerundersøkelsen om kommunereform er nå klar. Resultatet av undersøkelsen innebærer ikke et klart råd i spørsmålet om kommunen bør slås sammen med andre eller fortsette alene.

Innbyggerundersøkelsen, som er utarbeidet på bakgrunn av 3815 gjennomførte telefonintervjuer, tar sikte på å kartlegge innbyggernes holdninger til alternativ kommunestruktur, samt deres synspunkter på aktuelle retningsvalg.

En andel på 41% av innbyggerne oppgir at de stiller seg positive til en kommunesammenslutning, dersom det skulle bli aktuelt, mens en andel på 21%oppgir at de stiller seg negative til dette. En andel på 35% av innbyggerne svarer at de er verken positive eller negative

Les hele innbyggerundersøkelsen 2016 her.

Rådmannens svar på spørsmål fra Kjell Maartmann-Moe (AP) om gjennomføringen av undersøkelsen.