Som en del av arbeidet med kommunereformen gjennomfører Bærum kommune en innbyggerundersøkelse. Når Epinion ringer, håper vi du vil svare.

Det er konsulentselskapet Epinion som står for gjennomføringen av telefonintervjuene.

Ta telefonen!
Når Epinion ringer, håper vi du vil svare. De vil ringe fra 11. april til og med 1. mai.  

Epinion vil spørre om hvilke holdninger innbyggerne har til en eventuelt endret kommunestruktur og hvilket retningsvalg som foretrekkes dersom Bærum kommune skulle beslutte å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner.