Bærum kommune inviterer til innbyggermøte 25. mars kl. 18-20 i Bærum rådhus, Sandvika. Bakgrunnen for møtet er kommunestyrets vedtak om å invitere til innbyggersamarbeid for å se på fremtidig bruk av Hammerbakken skoleanlegg/tomten.  

To viktige punkter fra kommunestyrets vedtak 20. juni 2018:

 • Skoleanlegget Hammerbakken fristilles til andre formål og behovet for nærmiljøanlegg i Løkenhavna avklares og søkes ivaretatt når fremtidig bruk av anlegget fastsettes. 
 • Skoleveien fra Løkenhavna til Bryn skole blir en sikrere skolevei enn i dag.

Plan for møtet:

 • Velkommen
  Velferdsdirektør Kristin Nilsen
 • Rask presentasjon av deltakere

Oppspill:

 • Tomten og reguleringsmessige forhold
  Reguleringssjef Kjell Seberg
 • Sikring av skolevei – hva tenker kommunen
  Vei og trafikk

Workshop I
Skoleanlegget og tomten:
Hva er nærmiljøets behov?

Hva er begrensningene?

Oppsummering: Noen foreløpige anbefalinger til kommunen

10 min pause

Workshop II
En sikrere skolevei
Kommentarer og innspill til kommunens tanker og foreløpige planer

Oppsummering: Noen foreløpige anbefalinger til kommunen

 

Avrunding og veien videre