Kommunestyret 02.05.2018 sa ja til 9-fotballbane og nei til tennishall på Barketomta, Fossumveien 19.

Privat forslag til detaljregulering  ble vedtatt, med følgende unntak:

1. Det tillates 9- fotballbane.
2. Banen kan brukes til organisert idrett hverdager fra kl.16 til 21.30.
3. Banen kan benyttes til kamper og trening i helger.
4. Det tillates ikke tennishall på Barketomta.
5. Rådmannen bes finne en annen egnet tomt for tennishallen.

Les hele saken her.