De mindre seniorsentrene i Bærum blir skjermet for økonomiske endringer, sier Grete Syrdal som er konstituert kommunalsjef for helse og sosial.

Brukerrådet og brukere ved Tanum og Jong seniorsenter har reist bekymring for konsekvensene av endringer i tilbudet ved senteret. Kommunen har valgt å revurdere saken.

- Etter at flere brukere har reist bekymring, har vi besluttet å trekke tilbake forslaget om å redusere innsatsen ved Tanum og Jong seniorsenter, sier Grete Syrdal.

- Kommunen ønsker å skjerme de mindre seniorsenterene fordi deres drift er sårbar. Vi ønsker ikke å svekke dette viktige tilbudet. De mindre seniorentrene er viktige møteplasser for mange eldre, sier Syrdal.