Velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordning for lading av elbiler i boligselskaper i Asker og Bærum

Kommunegården i Sandvika, tirsdag 30. mai 2017 kl. 18:00

Asker og Bærum tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å
stimulere til trygg og enkel lading for el- og hybridbiler. I første omgang er tilskuddsordningen en begrenset pilot for boligselskap som er klare til å søke om støtte innen 1. august. På bakgrunn av erfaringene med piloten vil kommunen vurdere en videreføring av ordningen.

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor er det behov for å tilrettelegge for fremtidsrettet lastdeling når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading om natten blir rimeligere enn lading på dagtid.

  • Jan Willy Mundal, kommunalsjef for tekniske tjenester i Bærum kommune vil informere om tilskuddsordningen.
  • Tormod Bergheim, Rådgiver i Norsk elbilforening vil informere om lading i boligselskaper.
  • Samarbeidspartnere i nettverket til Smartcity Bærum og Electric Mobility Norway vil være til stede og dele kunnskap om lading av elbiler.

Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Møtet varer til ca. 19:30.

Søknadsskjema for tilskuddsordningen finnes her