Bærum kommune inviterer til informasjonsmøte om etablering av nytt friidrettsanlegg ved Bærum idrettspark 8. mai.

I forbindelse med at det skal etableres ny Nadderud stadion, er det vedtatt at friidretten skal få nytt utendørs anlegg på Bærum idrettspark på Rud.

Bærum kommune ønsker å invitere naboer og vel til informasjonsmøte, tirsdag 8 mai kl. 19.30-21.00 på Stort møterom i Bærum idrettspark.

På nåværende tidspunkt er prosjektet i konseptfasen, som innebærer at plassering og utforming av stadionanlegget ikke er fastsatt. Det er innhentet innspill fra IL Tyrving, Bærum idrettsråd og Norges friidrettsforbund i tillegg til andre offentlige og kommunale høringsinstanser. Det er gjennomført vindmålinger, lyd – og lysstøymålinger og trafikkanalyser i tillegg til at det er gjennomført utvidede grunnundersøkelser. Reguleringsarbeidet forventes startet opp i april/mai 2018.

Vi inviterer til møte for å gi informasjon til og for å få innspill fra nabolag og vel til det videre arbeidet med saken. Det er forventet en politisk sak for fastsettelse av konseptet i juni 2018.

For mer informasjon om bakgrunnen for utredningen og prosjektet vises det til Kommunestyrets behandling 26.4.2017: 041/17 Nadderud idrettspark - konseptvalg  og 042/17, samt behandling av FSK 009 Nadderud stadion – oppfølging av vedtak fra kommunestyrevedtak 042/17, 23 januar 2018.

Hjertelig velkommen!