Bærum kommune inviterer til informasjonsmøte om friidrettsanlegg i Bærum idrettspark på Rud tirsdag 31. oktober.

Invitasjon til informasjonsmøte
Nabolag og nærmiljø inviteres til informasjonsmøte i forbindelse med kommunens planer om å bygge utendørs friidrettsanlegg i Bærum idrettspark på Rud.

Møtet holdes tirsdag 31.oktober kl. 19.15 – 21.00 i Bærum Idrettspark, Hauger Skolevei 36, Rud. 

I forbindelse med at det skal etableres ny Nadderud stadion, er det vedtatt at friidretten skal få nytt utendørs anlegg på Rud.

På nåværende tidspunkt er prosjektet i en tidlig fase, som innebærer at plassering og utforming av stadionanlegget er under utredning. Det er innhentet innspill fra IL Tyrving, Bærum idrettsråd og Norges friidrettsforbund i tillegg til andre offentlige og kommunale instanser, samt vindmålinger fra Metrologisk institutt,.

Vi inviterer til møte for å gi informasjon til og for å få innspill fra nabolag og vel til det videre arbeidet med saken. Det er ikke bestemt tidspunkt for når saken skal presenteres for politisk behandling.

For mer informasjon om bakgrunnen for utredningen og prosjektet vises det til Kommunestyrets behandling 26.4.2017: 041/17 Nadderud idrettspark - konseptvalg  og 042/17.

Alle er hjertelig velkommen!