Bærum kommune ønsker å invitere naboer og vel til informasjonsmøte, onsdag 9 mai kl. 18.00 – 20.00 i salen på Bekkestua bibliotek.

Siden 2011, samt fra 2008 til 2009, har det vært spilt eliteseriefotball på Nadderud Stadion med dispensasjon fra Norges Fotballforbund (NFF). Nadderud stadion skal nå utvikles til et tidsriktig anlegg for både bredde- og toppidrett. I den anledning er det innledet et planarbeid med mål om å komme frem til gode løsninger for området.

På nåværende tidspunkt er prosjektet i konseptfasen, som innebærer at utforming av stadionanlegget ikke er fastsatt. Det er innhentet innspill fra Bærum idrettsråd, Stabæk fotball og Norges fotballforbund, i tillegg til andre offentlige og kommunale høringsinstanser. Det vil bli gjennomført workshop med representanter fra nabolaget, næring, barnehage og skole er reprensentert. Det skal også gjennomføres en woskhop med elever fra Bekkestua barne- og ungdomsskole. Det er gjennomført mulighetsstudier for hvordan Nadderud stadion kan utvikles, hvor blant annet barnehage, nærings- og boligareal er vurdert utviklet. Det pågår nå arbeid med å fastsette et planprogram for hele Nadderud idrettspark, hvor høringsfristen er satt til 15 mai.  Reguleringsarbeidet forventes startet opp til høsten 2018.

Vi inviterer til møte for å gi informasjon til og for å få innspill fra nabolag og vel til det videre arbeidet med saken. Det er forventet en politisk sak for fastsettelse av konseptet i september 2018.

For mer informasjon om bakgrunnen for utredningen og prosjektet vises det til Kommunestyrets behandling 26.4.2017: Nadderud idrettspark - konseptvalg 041/17   og 042/17, samt behandling av FSK 009 Nadderud stadion –  Nadderud stadion – oppfølging av vedtak fra kommunestyrevedtak 042/17, 23 januar 2018.

Sted: Bekkestua bibliotek, Gml. Ringeriksvei 44
Tid: kl. 18.00 - 20.00