Det har vært et tragisk dødsfall av en 15 år gammel gutt som gikk i 9 klasse på Ramstad skole. Dødsfallet skyldtes sannsynligvis meningokokk-bakterier. Selv om disse bakteriene ofte finnes som normalflora i halsen på ellers friske personer fører de noen ganger til svært alvorlig sykdom og død.

De fleste alvorlige sykdomstilfeller er enkeltstående, men fordi det kan være flere med sykdom, informeres det om symptomer en bør være på vakt for:

Meningokokksykdom begynner gjerne med influensalignende symptomer; feber med frysninger, hodepine, kvalme og oppkast. Allmenntilstanden er sterkt redusert og barnet virker sykt.Det kan oppstå små hudblødninger som ikke kan trykkes bort.

Dersom dere observerer slike symptomer hos deres barn/ungdom bør dere kontakte lege: fastlege eller legevakt. 

Når vi får klarhet i hvilken type meningokokkbakterie dette er, vil vi vite hvilken vaksine som kan tilbys dem  som har gått i samme klasse eller på annen måte hatt tett kontakt.

 Mer informasjon

  • Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse finner du
    Folkehelseinstituttets hjemmeside
  • Folkehelsekontoret kan kontaktes på telefon 67503200.
  • Skolens helsesøstre kan kontaktes fra onsdag morgen kl. 08.00, hvis for eksempel barn og unge gir uttrykk for uro og engstelse.

Smitteoverlegen i Bærum 
Bjørg Dysthe

Pressekontakt: kommunikasjonssjef Lisa Bang, 916 39 380.