Her finner dere informasjon tilknyttet saken om den 13 år gamle jenta fra Bærum som nyttårsaften ble funnet død i Valdres.

Hjelpetelefon

Det er opprettet et hjelpetelefonnummer for bekymrede barn og foresatte i lommedalen.

  • Telefonnummer: 67 56 44 40

Tiltak i nærmiljøet

Bærum kommune iverksetter tiltak overfor elever, klassene og skolene, samt ansatte som er berørt. Dette dreier seg om:

  • å kartlegge og følge opp den enkelte elevs spesielle utfordringer og behov
  • å gjennomføre tiltak for å styrke det psykososiale miljøet ved skolene
  • at samarbeidet med FAU-ene prioriteres svært høyt

Kommunen mobiliserer hele sitt psykososiale team i dette arbeidet som blant annet etablerer egen bekymringstelefon for de som trenger noen å prate med i denne situasjonen.

Informasjonsmøte samlet mange

Ca. 400 personer deltok på da Bærum kommune inviterte til storforeldremøte for foreldre ved aktuelle skoler i lokalene til Lommedalen kirke, onsdag 6. januar.