Her finner du forhåndsvarselet som er sendt ut, og kart over eiendommene som omfattes.

Forhåndsvarselet om midlertidig forbud mot tiltak er i dag sendt ut til 19 797 privatpersoner. I tillegg er forhåndsvarselet sendt hjemmelshavere i firmaer, organisasjoner og dødsbo.  

Se kart med oversikt over eiendommene som er omfattet av varselet. 

Her kan du lese forhåndsvarselet:

Forhåndsvarsel om vedtak om midlertidig forbud mot tiltak.pdf 

Et vedtak om bygge- og deleforbud skal behandles i Planutvalgets møte 13. oktober. Det vil ha varighet frem til den nye Kommuneplanens arealdel blir vedtatt våren 2023, og forbudet vil i hovedsak gjelde i områder med småhusbebyggelse.

Varselet vil få virkning for søknader om nye boenheter som er til behandling, eller kommer til behandling i perioden frem til ny Kommuneplanens arealdel er vedtatt.