– Våre tanker og medfølelse går til de etterlatte og pårørende, familie og venner, og de unge som var vitner til denne hendelsen, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. – Nå er det viktig at lokalsamfunnet står samlet og at vi tar vare på hverandre.

Psykososialt kriseteam er koblet inn overfor de pårørende og følger også opp ungdommene som var vitner til hendelsen.
Andre som er berørt av hendelsen kan kontakte kriseteamet for å få råd og veiledning, på tlf. 67 56 44 40.

Her finner du mer informasjon om psykososialt kriseteam.

Nærmiljøsenteret Marie Plahte holdt åpent lørdag 23. desember for ungdommer og deres foresatte som ønsket et sted å møtes og snakke om det som har skjedd. 

Pressekontakt er kommunikasjonssjef i Bærum kommune Richard Kongsteien, tlf. 9890 1002.