Det er for tiden stort vannforbruk i kommunen og det meldes om misfarget vann og lavere trykk flere steder.

Vi minner om datovanning og ber om å være varsom med overforbruk i denne tørre perioden.

Det brune vannet vil være forbigående. Det oppstår når det er økt hastighet i rørsystemet. Materiale fra innsiden av rørene rives løs og blir med vannstrømmen inn i kranene.

Dette vannet er ikke helsefarlig så lenge det er trykk i vannledningene. I tilfeller av brann i nabolaget skal alle skru av for hagevanningen for å ha nok trykk til brannslokking.