Vær med å forme fremtidens sykkelveier i kommunen din!

Nå har Bærum kommune sammen med Asker lansert en ny kartportal «pedaltråkk» som skal gjøre det enkelt for deg som innbygger å fortelle om dine behov og ønsker for fremtidig sykkelveinett.

Du kan enkelt registrere dine ønsker her i Kartportalen frem til 20. juli 2016.

Informasjonen som kommer inn fra innbyggere på portalen «pedaltråkk» vil bli del av forarbeidet til ny sykkelstrategi og plan for hovedsykkelvei for Bærum kommune. 

Hvilken løsning passer for deg?

I kartportalen kan du legge inn detaljerte ruter for hvor du ønsker å sykle til jobb, skole, trening, butikken eller for rekreasjon. Det kan også registreres sykkelruter som går over i nabokommuner.

Vi ønsker å lære mer om hvor det sykles og ønskes å sykle. Vi ønsker også detaljer - det kan være snarveier som flere kan ha glede av, eller asfaltkanter som er for høye for sykkelhjul.

Det er mange løsninger å velge mellom når framkommelighet for syklister skal bedres. Husk ikke alle syklister ønsker seg det samme – det er derfor viktig og høre fra deg – også dere som ikke sykler i dag.

Foreldre oppfordres til å gjennomføre «pedaltråkk» sammen med sine barn og å hjelpe dem med å tegne inn både skolevei og veien til fritidsaktiviteter.