Hvalrossen Freya er observert ved Kadettangen onsdag 10. august.

Bærum kommune oppfordrer alle til å avstand til hvalrossen Freya.

Fiskeridirektoratet skriver på sine nettsider:

Hvalross utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge en holder avstand. Men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe.

Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner. Det er derfor sterkt frarådet å bade, gå i kajakk eller lignende i området.

Les mer på Fiskeridirektoratets nettside.