Flere personer har etter opphold i installasjonen Giant Psycho Tank 2000 på Henie Onstad Kunstsenter fått påvist hudinfeksjon og det er høyst sannsynlig at infeksjonen skyldes bakteriell forurensning fra bassengvannet.

Kommuneoverlegen ble kjent med situasjonen 30. mai, og kontaktet driftsansvarlig ved kunstsenteret som besluttet å stenge vanninstallasjonen inn til videre.

Det er god grunn til å tro at hudinfeksjonen skyldes bakterien Pseudomonas aeruginosa. Hudinfeksjonen er vanligvis selvhelbredende og vil vanligvis ikke kreve antibiotikabehandling. Utslettet som skyldes betennelse i hårsekkene er vannkopp/kviseliknende og kan være smertefullt. Øregangsbetennelse er vanlig samt hovne, ømfintlige lymfeknuter. Feber og sykdomsfølelse kan også forekomme.

Personer som etter opphold i vanninstallasjonen knyttet til Giant Psycho Tank 2000  på Høvikodden har blitt syke med utslett, bør ta kontakt med lege for sikker diagnose og eventuell behandling.

Vanninstallasjonen vil holdes stengt inntil kunstsenteret har etablert drifts- og overvåkingsrutiner som sikrer tilfredsstillende vannkvalitet for de besøkende. Kommunen er tilsynsmyndighet og følger dette opp.

Giant Psycho Tank 2000 er åpen for publikum og vil  oppleves som en skulptur.