Kraftig høstregn kan gi oversvømmelser, flom og vann i kjelleren. Bærum kommune anbefaler alle å rense takrenner og vannløp på egne eiendommer.

Med både mer og kraftigere nedbør, har flom og oversvømmelser blitt mer vanlig. Det gir økt fare for skader, og det er både smart og viktig å ta noen forholdsregler.

- Den enkelte har ansvar for egen eiendom, og det er viktig at folk tar vare på eiendommen sin. Vi anbefaler alle å rense tak- og stikkrenner, og fjerne kvist og løv hvis du ser det sperrer for vann i avløp eller mindre vannløp på egen eiendom, sier tjenesteleder Knut Bjarne Sætre ved vann og avløp i Bærum kommune.

- Og husk, taknedløp skal ut på terrenget og ikke til husdreneringen, fortsetter han.

Forbedrer nettet kontinuerlig

Kommunens vann- og avløpsavdeling arbeider kontinuerlig for å forbedre det kommunale avløpsnettet. Likevel er det ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser.

- Vi jobber systematisk med å utbedre vann- og avløpsnettet, men dette arbeidet tar tid. Vi ønsker også at folk melder fra til oss dersom de oppdager feil på det kommunale rørnettet, avslutter Sætre.

Noen områder av Bærum kommunen er mer utsatt enn andre. Dette gjelder særlig bebyggelse i dalsøkk og andre lavtliggende arealer. hvilke områder. Bor du i et slikt område, er det viktig at du følger ekstra godt med når det er ventet kraftig nedbør.

Nyttige linker: