Alle høringsuttalelsene til Skolebehovsanalysen 2018-2037 er samlet i et eget hefte.

Hefte med alle høringsuttalelsene kan du laste ned her

Det er kommet tilsammen 37 uttalelse til rådmannens forslag til skolebehovsanalyse. Saken sluttbehandles på siste kommunestyremøte i juni, onsdag 20. juni.