Hjertelig velkommen til høringsmøter om forslag til Handlingsprogram 2019–2022!

Det inviteres til tre høringsmøter:

Hovedutvalg barn og unge

Tirsdag 9. oktober kl. 17.30 i Formannskapssalen, Bærum rådhus.
Høringsdeltakere gis anledning til å holde innlegg på inntil 3 minutter. Deltakere må melde seg til innlegg innen mandag 8. oktober kl. 12 til utvalgssekretær borgny.danielsen@baerum.kommune.no

Hovedutvalg bistand og omsorg

Onsdag 10. oktober kl. 17.30 i Formannskapssalen, Bærum rådhus.
Høringsdeltakere gis anledning til å holde innlegg på inntil 5 minutter. Deltakere må melde seg til innlegg innen mandag 8. oktober kl. 12 til utvalgssekretær anne-grete.bukier@baerum.kommune.no

Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Torsdag 11. oktober kl. 17.30 i Ordførersalen, Bærum rådhus.
Høringsdeltakere gis anledning til å holde innlegg på inntil 5 minutter. Deltakere må melde seg til innlegg innen mandag 8. oktober kl. 12, til utvalgssekretær stig.kapskarmo@baerum.kommune.no

Hensikten med høringene:

  • For høringsdeltakerne å presentere sitt budskap, med mulighet for spørsmål fra utvalgets medlemmer.
  • For Hovedutvalgets medlemmer vil høringen gi nyttige innspill til endelig politisk behandling av saken.