Tirsdag 15. mai inviterer Hovedutvalg for barn og unge (BAUN) til høringsmøte om skolebehovsplanen.

Skolebehovsanalyse 2018-2037 gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen.

I forbindelse med den politiske behandlingen inviterer  BAUN til høringsmøte i Bærum rådhus tirsdag 15. mai fra kl. 17.00. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å komme med 3-minutters innspill til utvalget.

Frist for å melde seg for innspill er mandag 14. mai kl. 10.00 til borgny.danielsen@baerum.kommune.no. De som har meldt seg vil få nærmere beskjed om tidspunkt, etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Velkommen!