Hovedutvalg for Barn og unge inviterer til høringsmøte om Skolebehovsanalyse 2021 - 2040 tirsdag 4. mai kl. 18.00.

Hovedutvalgets høringsmøte gir organisasjoner og innbyggere en mulighet for å legge frem sine synspunkter på Skolebehovsanalyse 2021-2040 under behandlingen. Det vil også være anledning til å komme med synspunkter på ungdomsskole i Bærum vest.

Skolebehovsanalysen presenterer kommunens behov for skoleplasser i årene fremover, påpeker  mulige løsningsskisser  og identifisere videre utredningsbehov. 

Organisasjoner og innbyggere får anledning til å holde et 5-minutters høringsinnlegg ved å melde seg på til utvalgssekretær Lusine Mrkrchyan lusine.mkrtchyan@baerum.kommune.no innen mandag 3. mai kl 10. I forkant av møtet får de som har meldt seg en tilbakemelding om tidspunkt for innlegget og lenke til møtet som pågår på Teams.

Les skolebehovsanalysen her.

Vi gjør oppmerksom på at den formelle høringsfristen utløp 9. april.