Det blir høringsmøte med formannskapet og planutvalget tirsdag 9. januar kl 17.00.

Høringsmøtet er en anledning for innbyggere, organisasjoner og næringsliv til å gi muntlig innspill til politikerne i formannskapet og planutvalget. Fristen for å melde seg til innspill er mandag 8. januar kl. 10.00. Påmeldte får deretter informasjon om taletid og tidspunkt for innlegg. 

Påmelding kan sendes på mail til lisa.bang@baerum.kommune.no innen 8. januar kl. 10.00.

Høringsmøtet er åpent for publikum.  
Dokumenter og mer om prosessen kan leses her.

Velkommen!