Formannskap i Bærum og Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) inviterer til høringsmøte om forslag til "Klimastrategi 2030" tirsdag 23. januar kl. 16.30.

Høringsmøtet er en anledning for innbyggere, organisasjoner og næringsliv til å gi muntlig innspill til politikerne i formannskapet og MIK. Fristen for å melde seg til innspill er mandag 22. januar kl. 10.00. Påmeldte får deretter informasjon om taletid og tidspunkt for innlegg. 

Påmelding kan sendes på mail til lisa.bang@baerum.kommune.no innen 22. januar kl. 10.00.

Høringsmøtet er åpent for publikum.  
Rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 og relevante dokumenter i saken.

Velkommen!