Planutvalget inviterer til politisk høringsmøte om forslag til kommuneplanens arealdel 27. oktober kl. 15 i Bærum rådhus.

Hensikten med møtet:

  • For høringsdeltakerne å presentere sitt budskap, med mulighet for spørsmål fra utvalgets medlemmer.
  • For planutvalgets medlemmer vil høringen gi nyttige innspill til endelig politisk behandling av saken.

Deltakerne gis anledning til å holde innlegg på inntil 3 minutter.

  • Tidspunkt: Torsdag 27. oktober 2022 kl. 15.
  • Sted: Rådhusets formannskapssal.
  • Påmelding: Høringsdeltakere må melde seg på innen mandag 24. oktober kl. 12 til utvalgssekretær borgny.danielsen@baerum.kommune.no

Møtet blir streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt. 

Følg møtet her eller se i opptak.

Les mer om kommuneplanens arealdel her.