Bærum kulturhus har blitt tildelt i alt 2,1 mill. i støtte til dans fra Kulturrådet de neste tre årene.  Kulturhuset har mottatt en anerkjennelse for arbeidet de utretter innen scenekunst.

Arrangørstøtteordningen for scenekunst skal å «gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet.»

Ordningen skal:

  • stimulere til visning av nasjonal og internasjonal scenekunst
  • stimulere til nyskapende formidlingsmåter
  • bidra til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles
  • gi forutsigbarhet i programmeringsarbeidet som strekker seg over et eller flere år

I år mottok til sammen 23 arrangører støtte. Fire av disse var nye scenekunstarrangører.