26. og 27. oktober kommer hepatitt C-bussen til Bærum. Her kan du teste deg gratis hvis du mener du kan være utsatt for smitte. Eventuell behandling er også gratis.

I bussen er det tilbud om å sjekke seg for hepatitt C-smitte. Testen tar 10 minutter.

Tilbudet retter seg primært til rusavhengige som injiserer eller har injisert rusmidler med sprøyte. Testen er gratis for alle som mener seg utsatt for smitterisiko.

Bilde av hepatitt c-bussen

Tid og sted

  • Onsdag 26. oktober kl. 9.30-14.30 Kinoveien 4
  • Torsdag 27. oktober kl. 9-14 Varmestua, Elias Smiths vei 10

Slik tas testen

Du bør drikke godt med vann før testen.

De som er kjent med sin smittestatus på forhånd, kan få undersøkelse av leveren (ultralyd) uten å gå gjennom steg 1 og 2.

De som har gjennomført behandling for hepatitt C, kan få en statusundersøkelse.

Steg 1

Blodprøve (stikk i fingertuppen) for å sjekke antistoffer mot hepatitt C. Du får svar etter 10 min.

De som har negativ prøve, er friske, og slipper videre undersøkelse.

De som har positiv prøve har blitt smittet en eller annen gang, og må ta en ny test for å undersøke om de har kronisk hepatitt C-smitte.

Steg 2

Undersøkelsen for aktivt virus gjøres ved å analysere en ny blodprøve (stikk i fingertuppen). Blodprøven sjekkes for aktivt virus i en analysemaskin. Denne undersøkelsen tar 60 min før du får svar.

De som ikke har aktivt virus, er friske og slipper videre undersøkelse.

De som har aktivt virus, er smittet av hepatitt C og får tilbud om å undersøke hvor langt sykdommen har utviklet seg.

Steg 3

Leveren blir undersøkt med ultralyd (fibroscan) for å måle leverstivhet. Dette er et mål på hvor langt sykdommen har kommet. Denne undersøkelsen tar 5-10 minutter og skjer mens blodprøven analyseres i maskinen.

Steg 4

De som tester positivt for kronisk hepatitt C, tilbys behandling.

I dag består hepatitt C-behandling av tablett(er) en gang daglig i tre måneder. Denne behandlingen har nesten ikke bivirkninger.

Behandlingen er gratis og startes opp så fort som mulig etter undersøkelse i bussen.

Mer informasjon

Bussen tilbyr dessuten hurtigtest for HIV for de som ønsker det.

Hepatitt C-bussen drives av brukerorganisasjonen proLAR Nett med midler fra Helsedirektoratet.

Lenke til proLAR Nett sin nettside.

Mer informasjon om hepatitt C på HelseNorge sin nettside.