Rutene for avfallshenting legges om, og hentekalenderen oppdateres. Derfor kan den for noen være utilgjengelig både på nett og i renovasjonsappen.

Kalenderen skal være ferdig oppdatert innen utgangen av fredag 6. juli. For de fleste innebærer det ikke endringer, men noen kan få nye hentedatoer. Den nye hentekalendere gjelder fra og med mandag 9. juli.

Hentekalenderen finner du her, eller i vår renovasjonsapp.

Har du spørsmål kan du kontakte Forurensning og renovasjon på e-post renovasjon@baerum.kommune.no.