Formannskapet 24.04.2018 vedtok at Bærum kommune gir Henie Onstad kunstsenter et ekstraordinært tilskudd til vedlikehold i forbindelse med 50-årsjubileet på 6 millioner, fordelt over to år (tre millioner i 2018 og tre millioner i 2019).

Gaven skal benyttes til ytterligere å styrke kunstsenterets innsats for å utvikle destinasjonen Høvikodden, og kommer i tillegg til kommunens årlige bevilgning til Henie Onstad kunstsenter.