Helsetilsynet la i dag frem sine konklusjoner i Valdressaken.

- Helsetilsynet konkluderer med  at det er behov for å styrke dialog og samhandling på tvers. Dette er også Bærum kommunes erfaring etter denne tragiske saken. Det er behov for god og tett dialog mellom alle involverte instanser i saker som denne, sier Kristin Nilsen kommunalsjef.

Bærum kommune har gjennomført en rekke tiltak for å forbedre dialog og samhandling innen og mellom tjenester, både i kommunen og med instanser utenfor.